Dịch của 船舶代理人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
船舶代理人
Tiếng Trung phồn thể
船舶代理人

Thứ tự nét cho 船舶代理人

Ý nghĩa của 船舶代理人

  1. người môi giới tàu biển
    chuánbó dàilǐrén

Các ký tự liên quan đến 船舶代理人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc