Dịch của 艮 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 艮

Ý nghĩa của 艮

  1. núi; căng ra
    gěn
  2. cùn, cứng
    gěn

Ví dụ câu cho 艮

shí
món ăn
gēn
với
hěn
rất
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc