Dịch của 莫斯科国立大学 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
莫斯科国立大学
Tiếng Trung phồn thể
莫斯科國立大學

Thứ tự nét cho 莫斯科国立大学

Ý nghĩa của 莫斯科国立大学

  1. Đại học bang Moscow
    Mòsīkē guólì dàxué

Các ký tự liên quan đến 莫斯科国立大学:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc