Dịch của 蔬菜水果店 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
蔬菜水果店
Tiếng Trung phồn thể
蔬菜水果店

Thứ tự nét cho 蔬菜水果店

Ý nghĩa của 蔬菜水果店

  1. người bán rau quả
    shūcàishuǐguǒdiàn

Các ký tự liên quan đến 蔬菜水果店:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc