Dịch của 袭 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 袭

Ý nghĩa của 袭

  1. để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào
  2. một từ đo lường cho quần áo
  3. để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào

Ví dụ câu cho 袭

欲袭敌军
yùxí díjūn
dự định thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào quân địch
夜袭
yèxí
để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm vào
袭营
xíyíng
để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào một khu trại
一袭白衣
yī xí báiyī
một bộ quần áo trắng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc