Dịch của 要么…要么… trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
要么…要么…
Tiếng Trung phồn thể
要麼…要麼…

Thứ tự nét cho 要么要么

Ý nghĩa của 要么…要么…

  1. hoặc ... hoặc ...
    yàome...yàome...

Các ký tự liên quan đến 要么…要么…:

Ví dụ câu cho 要么…要么…

要么…要么…他来,要么…要么…我去
yàome … yàome … tā lái , yàome … yàome … wǒ qù
hoặc anh ấy đến hoặc tôi đi
要么全部,要么全不
yàome quánbù , yàome quán bù
tất cả hoặc không có gì
要么阴天要么下雨
yàome yīntiān yàome xiàyǔ
trời nhiều mây hoặc mưa
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc