Trang chủ>观棋不语真君子

Tiếng Trung giản thể

观棋不语真君子

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 观棋不语真君子

  1. Quân tử xem cờ không nói
    guān qí bù yǔ zhēn jūn zǐ
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc