Trang chủ>解铃还须系铃人

Tiếng Trung giản thể

解铃还须系铃人

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 解铃还须系铃人

  1. Rắc rối nên kết thúc nó
    jiě líng hái xū jì líng rén
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc