Dịch của 解铃还须系铃人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
解铃还须系铃人
Tiếng Trung phồn thể
解鈴還須繫鈴人

Thứ tự nét cho 解铃还须系铃人

Ý nghĩa của 解铃还须系铃人

  1. Rắc rối nên kết thúc nó
    jiě líng hái xū jì líng rén

Các ký tự liên quan đến 解铃还须系铃人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc