Trang chủ>語言翻譯機

Tiếng Trung giản thể

語言翻譯機

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 語言翻譯機

  1. phiên dịch ngôn ngữ điện tử
    yǔyán fānyìjī
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc