Dịch của 计划不如变化快 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
计划不如变化快
Tiếng Trung phồn thể
計劃不如變化快

Thứ tự nét cho 计划不如变化快

Ý nghĩa của 计划不如变化快

  1. Các kế hoạch không nhanh như thay đổi
    jìhuà bùrú biànhuà kuài

Các ký tự liên quan đến 计划不如变化快:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc