Trang chủ>计算机中心

Tiếng Trung giản thể

计算机中心

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 计算机中心

  1. Trung tâm máy tính
    jìsuànjī zhōngxīn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc