Dịch của 设告别宴会 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
设告别宴会
Tiếng Trung phồn thể
設告別宴會

Thứ tự nét cho 设告别宴会

Ý nghĩa của 设告别宴会

  1. sắp xếp một bữa tối chia tay
    shè gàobié yànhuì

Các ký tự liên quan đến 设告别宴会:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc