Trang chủ>话是这么说

Tiếng Trung giản thể

话是这么说

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 话是这么说

  1. có thể nói như vậy
    huà shì zhème shuō
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc