Trang chủ>说话不算数

Tiếng Trung giản thể

说话不算数

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 说话不算数

  1. để phá vỡ lời nói của một người
    shuōhuà bù suànshù; shuōhuà bú suànshù
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc