Dịch của 贝尔格莱德 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
贝尔格莱德
Tiếng Trung phồn thể
貝爾格萊德

Thứ tự nét cho 贝尔格莱德

Ý nghĩa của 贝尔格莱德

  1. Belgrade
    bèi'ěrgéláidé

Các ký tự liên quan đến 贝尔格莱德:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc