Dịch của 贾昆赫德加 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
贾昆赫德加
Tiếng Trung phồn thể
賈昆赫德加

Thứ tự nét cho 贾昆赫德加

Ý nghĩa của 贾昆赫德加

  1. Jaqen H'ghar
    Gǔkūn hèdéjiā

Các ký tự liên quan đến 贾昆赫德加:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc