Trang chủ>赔偿损失的要求

Tiếng Trung giản thể

赔偿损失的要求

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 赔偿损失的要求

  1. yêu cầu bồi thường thiệt hại
    péicháng sǔnshī de yāoqiú
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc