Dịch của 足底反射疗法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
足底反射疗法
Tiếng Trung phồn thể
足底反射療法

Thứ tự nét cho 足底反射疗法

Ý nghĩa của 足底反射疗法

  1. bấm huyệt
    zúdǐ fǎnshè liáofǎ

Các ký tự liên quan đến 足底反射疗法:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc