Trang chủ>跟…过不去

Tiếng Trung giản thể

跟…过不去

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 跟…过不去

  1. kén chọn
    gēn…guòbuqù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

你为什么要跟他们过不去?
nǐ wéishènmǒ yào gēn tāmen guòbùqù ?
tại sao bạn gặp rắc rối với họ?
我并不是跟他过不去
wǒ bìngbù shì gēn tā guòbùqù
Tôi thực sự không muốn chọn anh ấy
别自己跟自己过不去
bié zìjǐ gēn zìjǐ guòbùqù
đừng tự đánh mình
别跟她过不去
bié gēn tā guòbùqù
đừng cho cô ấy một thời gian khó khăn

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc