Trang chủ>跟我一起读

Tiếng Trung giản thể

跟我一起读

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 跟我一起读

  1. Nhắc lại theo tôi
    gēn wǒ yīqǐ dú; gēn wǒ yìqǐ dú
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc