Dịch của 载明债务人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
载明债务人
Tiếng Trung phồn thể
載明債務人

Thứ tự nét cho 载明债务人

Ý nghĩa của 载明债务人

  1. để chỉ định người nhận nợ
    zàimíng zhàiwùrén

Các ký tự liên quan đến 载明债务人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc