Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 辰

  1. buổi sáng
    chén
  2. nhánh thứ 5 trên cạn
    chén
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

làm nhục
chén
buổi sáng
zhèn
động đất
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc