Dịch của 达里奥纳哈里斯 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
达里奥纳哈里斯
Tiếng Trung phồn thể
達里奧納哈里斯

Thứ tự nét cho 达里奥纳哈里斯

Ý nghĩa của 达里奥纳哈里斯

  1. Daario Naharis
    Dálǐào nàhālǐsī

Các ký tự liên quan đến 达里奥纳哈里斯:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc