Dịch của 连想都不敢想 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
连想都不敢想
Tiếng Trung phồn thể
連想都不敢想

Thứ tự nét cho 连想都不敢想

Ý nghĩa của 连想都不敢想

  1. thậm chí không nghĩ về nó
    lian xiǎng dōu bù gǎn xiǎng

Các ký tự liên quan đến 连想都不敢想:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc