Trang chủ>连想都不敢想

Tiếng Trung giản thể

连想都不敢想

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 连想都不敢想

  1. thậm chí không nghĩ về nó
    lian xiǎng dōu bù gǎn xiǎng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc