Thứ tự nét

Ý nghĩa của 追

  1. đuổi theo
    zhuī
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

追上他
zhuīshàng tā
để bắt anh ta
追了他五里地
zhuī le tā wǔ lǐ dì
đuổi theo anh ta trong năm dặm
追敌人
zhuī dí rén
theo đuổi kẻ thù
追求利润
zhuīqiú lìrùn
đi theo lợi nhuận
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc