Thứ tự nét

Ý nghĩa của 還

  1. vẫn chưa; thêm vao Đoa
    hái
  2. để trở lại, để trả lại
    huán
  3. trước sự ngạc nhiên của một người
    hái
Nhấn và lưu vào
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc