Trang chủ>邮件通知单

Tiếng Trung giản thể

邮件通知单

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 邮件通知单

  1. tờ thông báo qua thư
    yóujiàn tōngzhīdān
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

请到前台领取邮件通知单
qǐng dào qiántái lǐngqǔ yóujiàn tōngzhīdān
vui lòng nhận thông báo qua thư tại quầy lễ tân
您的邮件通知单到了
nín de yóujiàn tōngzhīdān dàole
thông báo email của bạn đã đến

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc