Dịch của 酒香不怕巷子深 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
酒香不怕巷子深
Tiếng Trung phồn thể
酒香不怕巷子深

Thứ tự nét cho 酒香不怕巷子深

Ý nghĩa của 酒香不怕巷子深

  1. hàng chất lượng không cần quảng cáo
    jiǔ xiāng bùpà xiàngzi shēn; jiǔ xiāng búpà xiàngzi shēn

Các ký tự liên quan đến 酒香不怕巷子深:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc