Dịch của 重定向广告 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
重定向广告
Tiếng Trung phồn thể
重定向廣告

Thứ tự nét cho 重定向广告

Ý nghĩa của 重定向广告

  1. nhắm mục tiêu lại
    chóngdìngxiàng guǎnggào

Các ký tự liên quan đến 重定向广告:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc