Dịch của 金融衍生品 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
金融衍生品
Tiếng Trung phồn thể
金融衍生品

Thứ tự nét cho 金融衍生品

Ý nghĩa của 金融衍生品

  1. Những vấn đề tài chính phát sinh
    jīnróng yǎnshēngpǐn

Các ký tự liên quan đến 金融衍生品:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc