Dịch của 银行卡支付 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
银行卡支付
Tiếng Trung phồn thể
銀行卡支付

Thứ tự nét cho 银行卡支付

Ý nghĩa của 银行卡支付

  1. thanh toán thẻ ngân hàng
    yínhángkǎ zhīfù

Các ký tự liên quan đến 银行卡支付:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc