Dịch của 销售部经理 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
销售部经理
Tiếng Trung phồn thể
銷售部經理

Thứ tự nét cho 销售部经理

Ý nghĩa của 销售部经理

  1. Quản lý kinh doanh
    xiāoshòubù jīnglǐ

Các ký tự liên quan đến 销售部经理:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc