Trang chủ>開發中國家

Tiếng Trung giản thể

開發中國家

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 開發中國家

  1. Quốc gia đang phát triển
    kāifāzhōng guójiā
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc