Tiếng Trung giản thể

阑尾

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 阑尾

  1. ruột thừa
    lánwěi
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

阑尾炎
lánwěiyán
viêm ruột thừa
切除阑尾手术
qiēchú lánwěi shǒushù
để loại bỏ ruột thừa

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc