Dịch của 防 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 防

Ý nghĩa của 防

  1. để bảo vệ, để bảo vệ chống lại
    fáng

Ví dụ câu cho 防

防御敌人
fángyù dírén
để tự vệ trước kẻ thù
防范措施
fángfàncuòshī
biện pháp phòng ngừa
防毒面具
fángdúmiànjù
mặt nạ phòng độc
预防疾病
yùfáng jíbìng
để ngăn ngừa bệnh tật
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc