Dịch của 阳朔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
阳朔
Tiếng Trung phồn thể
陽朔

Thứ tự nét cho 阳朔

Ý nghĩa của 阳朔

  1. Yangshuo
    Yángshuò

Các ký tự liên quan đến 阳朔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc