Dịch của 阴凉 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
阴凉
Tiếng Trung phồn thể
陰涼

Thứ tự nét cho 阴凉

Ý nghĩa của 阴凉

  1. râm mát
    yīnliáng

Các ký tự liên quan đến 阴凉:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc