Dịch của 阿姆斯特丹 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
阿姆斯特丹
Tiếng Trung phồn thể
阿姆斯特丹

Thứ tự nét cho 阿姆斯特丹

Ý nghĩa của 阿姆斯特丹

  1. Amsterdam
    Āmǔsītèdān

Các ký tự liên quan đến 阿姆斯特丹:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc