Dịch của 阿尔巴尼亚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
阿尔巴尼亚
Tiếng Trung phồn thể
阿爾巴尼亞

Thứ tự nét cho 阿尔巴尼亚

Ý nghĩa của 阿尔巴尼亚

  1. Albania
    ā'ěrbāníyà

Các ký tự liên quan đến 阿尔巴尼亚:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc