Dịch của 降低 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
降低
Tiếng Trung phồn thể
降低

Thứ tự nét cho 降低

Ý nghĩa của 降低

  1. hạ thấp
    jiàngdī

Các ký tự liên quan đến 降低:

Ví dụ câu cho 降低

降低身份
jiàngdī shēnfèn
hạ thấp địa vị xã hội của một người
收入降低
shōurù jiàngdī
giảm thu nhập
降低价格
jiàngdī jiàgé
giảm giá
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc