Dịch của 限制民事行为能力人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
限制民事行为能力人
Tiếng Trung phồn thể
限制民事行為能力人

Thứ tự nét cho 限制民事行为能力人

Ý nghĩa của 限制民事行为能力人

  1. một người bị hạn chế năng lực pháp lý
    xiànzhì mínshì xíngwéi nénglì rén

Các ký tự liên quan đến 限制民事行为能力人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc