Dịch của 限额 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
限额
Tiếng Trung phồn thể
限額

Thứ tự nét cho 限额

Ý nghĩa của 限额

  1. giới hạn, hạn ngạch
    xiàn'é

Các ký tự liên quan đến 限额:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc