Dịch của 陡然 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
陡然
Tiếng Trung phồn thể
陡然

Thứ tự nét cho 陡然

Ý nghĩa của 陡然

  1. đột ngột, bất ngờ
    dǒurán

Các ký tự liên quan đến 陡然:

Ví dụ câu cho 陡然

陡然的冲击
dǒurán de chōngjī
một cuộc đình công bất ngờ
陡然上升
dǒurán shàngshēng
tăng mạnh
陡然倾斜
dǒurán qīngxié
nghiêng đột ngột
陡然转弯
dǒurán zhuǎnwān
một cú ngoặt ngược
陡然下降
dǒurán xiàjiàng
giảm đột ngột
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc