Dịch của 院長 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
院長
Tiếng Trung phồn thể
院長

Thứ tự nét cho 院長

Ý nghĩa của 院長

  1. trưởng khoa
    yuànzhǎng

Các ký tự liên quan đến 院長:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc