Dịch của 除了…还有… trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
除了…还有…
Tiếng Trung phồn thể
除了…還有…

Thứ tự nét cho 除了还有

Ý nghĩa của 除了…还有…

  1. ngoài ..., còn có ...
    chúle...hái yǒu...

Các ký tự liên quan đến 除了…还有…:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc