Dịch của 陰天 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
陰天
Tiếng Trung phồn thể
陰天

Thứ tự nét cho 陰天

Ý nghĩa của 陰天

  1. trời nhiều mây
    yīntiān

Các ký tự liên quan đến 陰天:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc