Dịch của 陶器 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
陶器
Tiếng Trung phồn thể
陶器

Thứ tự nét cho 陶器

Ý nghĩa của 陶器

  1. đồ gốm
    táoqì

Các ký tự liên quan đến 陶器:

Ví dụ câu cho 陶器

宋代陶器的特点
sòngdài táoqì de tèdiǎn
Đặc điểm gốm thời Tống
制作陶器
zhìzuò táoqì
làm đồ gốm
陶器碎片
táoqì suìpiàn
mảnh gốm
精美的陶器
jīngměide táoqì
gốm sứ tốt
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc