随时

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 随时

  1. bất cứ lúc nào
    suíshí
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

我随时有空
wǒ suíshí yǒu kōng
Tôi rảnh bất cứ lúc nào
随时都可能到达
suíshí dōu kěnéng dàodá
có thể đến bất cứ lúc nào
可以随时来问我
kěyǐ suíshí lái wèn wǒ
bạn có thể đến và hỏi tôi bất cứ lúc nào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc