Dịch của 随笔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
随笔
Tiếng Trung phồn thể
隨筆

Thứ tự nét cho 随笔

Ý nghĩa của 随笔

  1. sự ghi lại
    suíbǐ

Các ký tự liên quan đến 随笔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc