Dịch của 隔膜 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
隔膜
Tiếng Trung phồn thể
隔膜

Thứ tự nét cho 隔膜

Ý nghĩa của 隔膜

  1. thiếu hiểu biết, ghẻ lạnh
    gémó

Các ký tự liên quan đến 隔膜:

Ví dụ câu cho 隔膜

很深的隔膜
hěnshēn de gémó
hiểu lầm lẫn nhau sâu sắc
他们之间有些隔膜
tāmen zhījiān yǒuxiē gémó
họ khá xa lánh nhau
存在隔膜的两个人
cúnzài gémó de liǎnggè rén
hai người hiểu lầm nhau
消除隔膜
xiāochú gémó
để loại bỏ sự hiểu lầm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc